Pravidla 250 TRAILS

Pravidla a podmínky účasti 250 TRAILS

Pravidla Akce 250 TRAILS

Toto jsou pravidla akce 250 TRAILS (dále jen akce)

 

Trasy

Akci 250 TRAILS tvoří běžecké trasy v Českém ráji. Trasy jsou určeny amatérským běžcům, vedou po jasně viditelných cestách, turistických značkách nebo silnicích a mají různý stupeň obtížnosti.

Trasy jsou popsány na internetových stránkách https://250cr.cz/250trails, existují k nim mapové online podklady, ale v terénu nejsou nijak vyznačeny. K jejich probíhání je tedy potřeba samostatná navigace ať již na mobilu, v hodinkách nebo na základě vytištěného popisu.

Při probíhání tras je třeba dbát na vlastní zdraví a bezpečnost, být ohleduplný k přírodě Českého ráje a respektovat soukromé vlastnictví. 

 

Hodnocení časů, soutěž

Kromě probíhání tras "jen tak pro radost" je možnost se zúčastnit "závodní" část 250 TRAILS, zaznamenávat svoje časy a bojovat o pořadí v každém úseku stejně jako v celkové klasifikaci.

Účast v soutěži je podmíněna registrací na stránce akce. Touto registrací závodník získá přístup do administratiní části, kde bude vkládat informace o absolvovaných úsecích.

Účast na akci je bezplatná.

Akce probíhá od 1.4.2023 do 31.10.2024

 

Zaznamenání času

Každý zaběhnutý úsek je třeba v administraci vložit do systému. Vkládá se zaběhnutý čas a snímek obrazovky hodinek nebo jiného gps přístoje se záznamem zaběhnuté trasy. Bez smínku, který potvrzuje, že účastník proběhl stanovenou trasu není možno zaběhnutý čas evidovat v rámci soutěže.

Trasu je možno proběhnout individuálně, ve dvojici nebo ve skupině. Je zakázáno trasu zkracovat nebo při jejím překonávání používat kolo, koloběžku, auto nebo jiný dopravní prostředek.

 

Vyhodnocení

Za absolvování úseku získá účastník základních 100 bodů.

Ke každému úseku je určen referenční čas. Pokud účastník zaběhne čas rychlejší než je čas referenční může získat další body navíc s tím, že nejrychlejší získá 100 bodů. Ostatní získají body v rozmezí 0-100 podle svého zaběhnutého času, kdy 100 bodů je čas vítěze, 0 bodů je referenční čas.

Získané body na každé etapě se tedy mohou měnit podle toho, jak se v průběhu času mění čas vítěze.

 

Zpracování osobních údajů

 

Ostatní