Myšlenka závodu, pravidla

Dokumenty ke stažení a tisku

Pravidla závodu (kompletní znění, PDF)

Princip a myšlenka závodu (tento text, PDF)

 

Typ závodu

Štafetový týmový závod v běhu, s celkovou délkou přibližně 250 km. Celá trať je rozdělena do 24 úseků. Tým obsahuje 8 běžců (účastníků) a každý běžec (účastník) musí absolvovat 3 úseky. Organizátorem jsou pevně dána předávková místa. Hlavním cílem závodu je proběhnout všech 24 úseků v co nejrychlejším čase.

 

Princip závodu

Tým se předem rozdělí do dvou aut po 4 lidech. Toto je nutné udělat předem při registraci. Nelze během závodu měnit.

Před rozdělením do aut a na jednotlivé úseky si dobře prostudujte popis a obtížnost jednotlivých úseků, abyste odpovídající úsek přidělili odpovídajícímu běžci.

Při registraci musí následně kapitán přiřadit jednotlivé členy týmu k jednotlivým konkrétním úsekům. Toto nelze pakl již během závodu měnit. Na základě tohoto rozdělení budou připravena startovní čísla.

Při startu závodu vybíhá běžec č.1 z prvního auta do prvního úseku.

Následně se první auto se zbylými třemi běžci přemístí na první předávku. Ke snadnější orientaci v autech lze použít mapu s trasami pro auta.

Na první předávce předá, běžec č. 1 z prvního auta, štafetový kolík běžci č. 2 z prvního auta, který běží 2. úsek. Opět se auto se třemi běžci, kteří neběží přemístí na další předávku.

Na druhé předávce předá, běžec č. 2 z prvního auta, štafetový kolík běžci č. 3 z prvního auta, který běží 3. úsek. Opět se auto se třemi běžci, kteří neběží přemístí na další předávku.

Obdobně probíhá i třetí předávka.

Na konci čtvrtého úseku je tzv. velké předávka, kde se potkají obě auta týmu. Zde běžec č.4 z prvního auta předá běžci č.1 ze druhého auta, které sem přijelo nezávisle na prvním autě.

Po této předávce má první auto volno a běžci mohou odpočívat, než si všichni 4 běžci z druhého auta odběhnou své 4 úseky. Následně se přemístí toto „odpočívající“ auto na další velkou předávku, kde čekají opět na „své“ čtyři úseky.

Těchto tzv. velkých předávek, kde se potkají obě auta týmu je na trati celkem pět. Konkrétně na konci 4., 8., 12., 16. a 20. úseku.

Takto se pravidelně střídá první auto a druhé auto, než každý běžec uběhne celkem své 3 úseky. Celkem tedy každé družstvo uběhne 3 x 8 = 24 úseků. Každé auto tedy přemísťuje celkem 3 x své běžce.

 

Pravidla pro střídání běžců

Žádný běžec nesmí běžet 2 po sobě následující úseky

Běžci se nesmí přemísťovat z jednoho auto do druhého během závodu. Tzn. že 4 běžci v každém autě musí zůstat pohromadě během všech tří svých úseků.

V rámci jednoho auta je ale povoleno, aby si pořadí běžci mezi sebou prohodili

Např. je povoleno, že běžci z prvního auta poběží své první 4 úseky v pořadí: Franta, Pepa, Jana, Míra. Ale své druhé 4 úseky mohou běžet např. v pořadí: Jana, Pepa, Míra, Franta. A své třetí čtyři úseky mohou běžet např. v pořadí: Pepa, Míra, Franta, Jana

Ovšem mezi auty se běžci nesmí prohodit během závodu.

Toto rozdělení do aut a na jednotlivé úseky musí kapitán učinit před závodem v registraci. Během závodu toto již nelze měnit.

Bez toho rozdělení předem není možné vystartovat

Pokud z důvodu zranění nemůže běžec v závodu dále pokračovat, nahradí ho v místě zranění jakýkoliv běžec z týmu, při dodržení pravidla, že žádný běžec nesmí běžet dva po sobě následující úseky. Zraněný běžec se již nemůže do závodu vrátit. Pořadí se neposouvá. Pokud se běžec zraní na svém úseku tak, že nemůže dojít ani na předávku, může ho nahradit jiný běžec z týmu v místě zranění s tím, že doběhne na nejbližší předávku a tam předá běžci, který je v pořadí. Pokud se v týmu zraní více jak tři běžci, tak tento tým musí odstoupit ze závodu.

Zranění běžce a s tím související výměnu běžců je tým povinen neprodleně hlásit zasláním SMS organizátorovi závodu a na nejbližší předávce.