Pokyny pro start, předávky a cíl

Pokyny pro START

Po příjezdu ke kempu Sedmihorky, kde je centrum závodu s prostorem STARTU i CÍLE, zaparkujte vpravo před vjezdovou závorou na parkovišti. Ti z vás, kteří mají objednané ubytování v kempu, tak se nahlasí na recepci a poté můžou vjet a zaparkovat přímo v kempu u ubytování. Pokud máte objednané ubytování v penzionu Podháj, tak nechte auto na parkovišti před kempem a kdykoli si k penzionu dojedete (je to od kempu autem cca 800 m, pěšky 500m).

Každé družstvo se dostaví min. 45 minut před časem svého startu do startovní kanceláře závodu v prostoru startu. Kancelář bude umístěna v blízkosti startovací a cílové brány v prostoru kempu Sedmihorky. Vyznačeno na mapce kempu.

OPATŘENÍ PROTI CIVOD 19

Před začátkem závodu musí každý účastník prokázat potvrzení ohledně opatření proti COVID 19.

V prostoru startu je stánek s označení COVID POINT, kde musí každý účastník závodu osobně prokázat jedním z následujících způsobů splnění podmínek opatření proti nemoci COVID 19:

- potvrzení o dokončeném očkování

- negativní PCR test, ne starší než 7 dní

- negativní Antigenní test, ne starší než 72 hodin

- potvrzení o prodělané nemoci Covid 19, ne starší než 180 dní

- ve vyjměčných případech je možné si udělat na místě před obsluhou stánku samotest, který musí vyjít jako negativní (toto prosím z časových důvodů jen ve výjiměčných případech

Na základě tohoto prokázání obdrží každý účastník žluty náramek, který ho opravňuje ke startu do závodu.

Toto prokázání absolvují i pořadatelé, kteří obdrží taktéž náramky, ale jiné barvy.

Každý tým obdrží v rámci zakoupeného startovného (registračního poplatku) startovní balíček od pořadatele. Startovní balíček zahrnuje mimo jiné startovní číslo, štafetový kolík v podobě upomínkového medailonu na gumičce a dále propagační materiály a suvenýry (předměty) od pořadatele či partnerů závodu. Startovní balíček může vyzvednout v kanceláři závidu kterýkoli účastník (člen) závodního týmu na základě předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz). Zasílání startovních balíčků poštou či jiný způsob dodání není možné. Nevyzvednuté startovní balíčky nelze později nárokovat.

Ve startovním balíčku dostanen také každé družstvo samolepku na obě auta. Tuto samolepku musí mít každé z aut viditelně nalepenou na karoserii auta před příjezdem na parkoviště první předávky. Bez tohoto označení nebude auto na parkoviště vpuštěno.

Dále musí mít každé auto za předním sklem vyplněnou parkovací kartu. Zde je nutné vyplnit název družstva a mobilní telefon jednoho z řidičů daného auta. Bez tohoto označení nebude auto na parkoviště vpuštěno.

Start prvního úseku jprobíhá ve startovní bráně v kempu Sedmihorky.

Přímo u startu prvního úseku je nutné, aby byl běžec z družstva připraven nejpozději 10 minut před startovním časem družstva.

V případě, že se běžec prvního úseku dostaví později na start, tak mu bude jako startovní čas počítán ten, který měl původně uveden. V případě, že se dostaví na start prvního úseku o více než 120minut později oproti určenému času, tak bude jeho tým diskvalifikován.

 

Pokyny pro PŘEDÁVKU

Auto u předávky, které musí být označené samolepkou a parkovací kartou, je nutné zaparkovat na vyznačeném parkovišti určeném pro předávku. Umístění jednotlivých předávkových parkovišť je vyznačeno v popisech trasy závodu u každé etapy.

Běžec, který bude přebírat štafetu do dalšího úseku by se měl dostavit do prostoru předávky cca 15 minut před předpokládaným časem předávky.

Předávka štafetového „kolíku“(v podobě medailonu na gumičcde) musí proběhnout u místa předíávky, přesně ve vymezeném území vyznačeným pořadatelem.

Běžec, který vybíhá na další úsek je povinen si nechat od organizátora načíst svůj QR-kód, který má na startovním čísle, a to v místě předávky.

Běžec, který dokončil svůj úsek, nebo jiný člen týmu, musí po předání štafety zkontrolovat s organizátorem zapsání čísla svého týmu na předávce a zároveň zapsání absolutního času, kdy došlo k předávce. Toto je nutné pro případ, že by došlo k selhání předávkové aplikace. Nahlášení předání štafety je povinné.

V případě, že družstvo ztratí štafetový „kolík“, tak toto neprodleně nahlásí pořadateli na příslušné předávce. Po případné ztrátě štafetového kolíku si musí družstvo vyzvednout na nebližší předávce nový štafetový kolík, a to za poplatek 500,- Kč.

Po vyběhnutí běžce do dalšího úseku je nutné, aby družstvo co nejdříve opustilo parkoviště u předávky, aby zde nedocházelo ke hromadění aut.

Při startu do úseku musí mít běžec povinně umístěné startovní číslo, a to na nejvrchnější části oděvu, ve kterém běží, štafetový kolík a v případě startu mezi 19:00 a 6:00 hod. také povinnou noční výbavu (tzn. reflexní vestu, čelovku, funkční nabitý mobilní telefon, blikací pásek na ruku nebo blikačku). V případě nesplnění těchto podmínek toto družstvo nemůže do daného úseku vystartovat.

 

Pokyny pro CÍL

Do prostoru cíle, který se nachází v Autocampu Sedmihorky, se dostanete již před poslední předávkou, protože je zde zároveň předávka do posledního, 24. úseku. Celé družstvo bude mít tedy dostatek času pro vyhlížení posledního běžce družstva a máte možnost všichni společně běžet posledních 500 m závodu až do cíle.

Poslední předávka do 24. úseku a cíl závodu jsou umístěny velmi blízko od sebe v rámci kempu. vyznačeno na mapě prostoru startu a cíle

Po doběhnutí posledního závodníka do cíle si zkontrolujte zapsání Vašeho absolutního času u pořadatele a zároveň ukažte ke kontrtole obsluze cíle štafetový kolík. Štefetový kolík družstvu zůstává jako upomínkový předmět.

V prostoru cíle můžete použít poukázku ze startovního balíčku „Jídlo v cíli“. Za tuto poukázku obdrží každý člen, v prostoru cíle jídlo po závodě (s masem či bezmasé, dle Vaší objednávky při registraci) a pití. Dále můžete využít poukázku "pivo v cíly" za kterou každý člen družstva obdrží v prostoru cíle pivu od regionálního pivovaru v Českém ráji.

V kempu můžete využít sprchy, jít si zaplavat do rybníka a popřípadě využít jakýkoli stánek s občerstvením v areálu kempu Sedmihorky.

Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších, proběhne přímo v prostoru startu a cíle v kempu sedmihorky. Předpokládaný čas výhlášení výsledku je 19:00 hod.

Večerní after-party s živou kapelou se bude konat na nedalekém koupališti (umístění vyznačeno na mapce startu-cíle), vzdáleném cca 300m od kempu Sedmihorky, a to bezprostředně po vyhlášení výsledků.  

V prostoru cíle, v celém areálu kempu i v místě afterparty je nutno dodržovat pokyny pořadatelů, neznečišťovat okolí a dodržovat stanovený noční klid.